Make your own free website on Tripod.com
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
« June 2018 »
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
RAZVOJ PSA
Wednesday, 9 November 2005

RAZVOJ PSA

O izvoru sesalcev pred pribliznono 200 milijoni let obstaja le malo podatkov, vendar je znano, da se je pred 54 do 38 milijoni let razvila posebna veja mesojedih sesalcev. To so bili plenilci, ki so se razlikovali od drugih mesojedov po doloceni znacilnosti, vendar so imeli zobe mesojedov. Mnogo plenilcev se od nekdaj hrani z mesom, toda samo mesojedi sesalci imajo zobe, ki so se prvotno razvili za mletje in zvecenje (stirje zgornji premolarji in prvi spodnji molarji) in se nato prilagodi za sekanje mesa. Razvojno pot psa lahko zasledujemo s preucevanjem fosilnih ostankov zobovja njegovih izumrlih prednikov.


PRAPREDNIKI PSA

KREODONTI:
-skupina majhnih mesojedih zivali
-ziveli so pred 100-50 milijoni let

MIACIDI:
-obstoj v eocenu
-ziveli po drevesih(imajo razprte sape)
-pred 54-38 milijoni let

HESPEROCYON:
-ziveli na ozemlju Severne Amerike
-razvito notranje uho
-ziveli pred 38-26 milijoni let

TOMARCTUS:
-mesojedi sesalci
-ziveli pred 38-26 milijoni let

LEPTOCYON:
-pravi praprednik psa
-zivel pred 19-12 milijoni let

SODOBNI KANIDI:
-volkovi, sakali, kojoti, psi
-21 vrst lisic


Posted by sar0010 at 11:45 PM CET
Updated: Thursday, 10 November 2005 8:27 AM CET
Post Comment | Permalink

Newer | Latest | Older